چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی” نویسندگان “مهدی هاشمی شهرکی، عادل علاف صالحی”

0

نشر ملی عطران: کتاب “تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی” نویسندگان “مهدی هاشمی شهرکی، عادل علاف صالحی”

فیضی و اسلامیان (1384)، به مقایسه روش­ های ایستگاهی و منطق ه­ای گشتاورهای خطی در برآورد بارندگی حداکثر ماهانه 18 ایستگاه باران ­­سنجی در حوضه زاینده­ رود پرداختند. آن­ ها نتیجه گرفتند که یک روند افزایشی تفاوت ­ها، در تناسب با افزایش طول دوره بازگشت در ایستگاه ­های مختلف دیده می­شود و همچنین در ایستگاه ­هایی با اندازه نمونه بالا، برآورد ایستگاهی و منطقه ه­ای در این ایستگاه­ ها دارای تفاوت کمتر از 5 درصد در دوره بازگشت 200 سال می­باشد. در نهایت توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته با استفاده از آزمون نکوئی برازش  به عنوان مناسب­ ترین توزیع منطق ه­ای شناخته شد.

اسلامیان و چاووشی بروجنی (1382)، از گشتاورهای خطی در تحلیل فراوانی سیلاب در حوضه­ های آبریز مرکزی ایران استفاده کردند. آن­ها 27 ایستگاه آب‌سنجی را بررسی کردند. با استفاده از نمودار نسبت گشتاورهای خطی مناسب­ ترین توزیع قابل منطق ه­ای توزیع­ برای هر یک از ایستگاه­های مطالعاتی تعیین شد. با استفاده از آزمون ناهماهنگی مبنی بر گشتاورهای خطی، ایستگاه­ های ناهماهنگ شناخته شد. با استفاده از آزمون نکوئی برازش  توزیع ­های لجستیک تعمیم یافته، مقادیر حدی تعمیم یافته، نرمال تعمیم یافته، پیرسون نوع 3 و پارتو تعمیم یافته به عنوان مناسب­ ترین توزیع­ ها برای منطقه شناخته شد. در نهایت مقادیر تخمین دبی با تناوب‌ های مختلف در منطقه تعیین و پارامترهای منطق ه­ای توزیع­ های منتخب ارائه گردید.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 600000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button