چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران : ماهنامه تخصصی آب ـ شماره چهل وپنج؛ خرداد 1399

0

نشر ملی عطران : ماهنامه تخصصی آب ـ شماره چهل وپنج؛ خرداد 1399 ـ حقیقت محصولات تراریخته

بررسی عوامل تاثیرگذار بر تصویر ذهنی مشتریـان از شرکت های خـودرو سـاز
محمد حسن صفرزاده پراپری
حسین بوداقی

ارتقاء ایمنی انرژی با بهینه سازی کنتورهای گاز دیافراگمی خانگی با روش فراصوت
سجاد مقدمی
احسان منشادی
حامد خزیمه
رضا حسن زاده شیرازی

تأثیر توسعه مترو بر صرفه جویی انرژی و کاهش آلــودگی هـــوا مطالعه موردی: خط یک متـروکلانشهر شیراز
زینب جوکار
آرش محمدی
اسداله حاجی زمانی

مطالعه نقش نوآوري و انتقال فن آوري درتوسعه کسب و کارشرکت متروی تهران
تر مولود عبدالهی

نقش مدیریت مالی ازمنظر کلان وخرد پـرمـوفقیت سـازمان هـای اقتصـادی
امیر کوکبی

اهمیت بهداشت ایمنی ومحیـط زیـست در صنـایـع نـفت وگــاز
مصطفی نوربخش

استفاده های جانبی تالاب های مصنوعـی
دکتر زهرا ایزدپناه
لمیا نیسی

نگرشی بر فرایند تولید سرب و روی در معدن انگـوران بـا هـدف کـاهش آلاینـدگی
علی مهری
بیژن ملکی
اله مظفری عزت

فلزات خطرتر از باطله و کم یک که به صورت سنگین همچون سرب، کادمیوم و آرسن ها در کانسنگ اولیه وجود ترکیبات پیچیده با سایر کانی فرصت آزادشدن نیافته کانی درشت دارند .در روش شناوری نیز به جای اینکه سنگ معدن را تا ابعاد عیار میکرون که درجه آزادی کانسنگ اکسیدی کم38 میکرون 60است خرد کنیم، آنرا در مرحله اول تا حد میکرون 60نماییم. لازم به یادآوری است ذرات خرد می میکرون شناور خواهند شد  و بهتر از ذرات سریع. در این مرحله، ذرات درگیر همراه با ذرات آزاد کانی در ابعاد نسبتا درشت شناور و بازیابی خواهند شد، و بخش باطله مرحله شناوری نیز عمدتاً حاوی ذرات آزاد شده کنی گانگ خواهد بود. این کنسانتره با عبور از مرحله نرمهای آزاد شده به مرحله شناوری جدید، خردشده و کانیشوند. پیشنهاد افزودن یک مرحله خردایش برگردانده میبین مرحله اول و دوم شناوری، هم آنطور که اشاره شد موجب کاهش آلایندگی باطله معدنی در انگوران خواهد نماییم شد. برای روشن شدن بیشتر این مطلب، اضافه میکه در روش معمول (با یک مرحله خردایش)، ذرات گانگ در حد ریزتری خرد خواهند شد.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 1000000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button