چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب- شماره سی و نه؛ آذر 1398

0

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب– شماره سی و نه؛ آذر 1398- جنگل ابر

بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قـوامین در شهـر تهـران
عادل حسینی

 پذیری آبخوان دشت ارزیابی آسیب سلفچگان- نیزار با استفاده از روش SINTACS
مجتبی علی مددی

نقش اعتماد و یادگیری سازمانی در ارتقاء اثربخشی شبکه های ارتباطاتی در کشف و بهـره بـرداری از فـرصت ها
فرشته مشاور

تحلیـل و بررسـی مـوانـع آمـایش سـرزمیـن در جنگل ابر ایـران
ابراهیم بوذرجمهر
داداله بهمند

الزامات طراحی و راهبری یک سیستم جمع آوری گـاز برای لند فیل های زباله شهری
مهری رحمت اللهی
امیر رضا طلایی خوزانی

ایمنی مدیریت ریسک و مؤلفه های دخیل ایمنی، مدیریت  در صنایع نفت، گازوپتروشیمی
محمد حسین مهدي غلامي
جهانبخش آریانی

طراحی مدل کسب و کار سه لایه در شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهـران و حـومه(متـرو)
دکتر فروزان رحمت الهی

جاذبه های داخل جنگل ابرچیست؟
حمید رضا عظیمی

حرارت از سرباره مذاب صنعت فولاد و آهن؛ با معرفی تکنـولوژی های نوین فـرآوری سرباره
فرزاد خسرویان همامی
حمید رضا عظیمی
سید مجید آیت

کنترل آلاینده های وسایل نقلیه در آلودگی هوای شهـري در محیط زیست شهری
امیراسماعیل فروهید

چه وسایلی همراهمان ببریم؟ دلیل وجود اقیانوس ابر چیست؟
علیرضا جهانشاهي

تخریب محیط زیست و درختان کلان شهـر تهــران چطور در طبیعت کمپ کنیم؟
علیرضا جهانشاهي

چرا باید این جنگل را ببینیم؟
حسین طایفي نصرآبادي
میلاد بیده
علیرضا جهانشاهي

مکانیسم تاثیرمهاري یون سرب بر فعالیت آنزیم لاکتو پراکسیداز
میلاد بیده
حسین طایفي نصرآبادي

توزیع محصولات یا ارایه خدمات در مدل سه لایه و ارزش ها کارکردی
میلاد بیده

قیمت روی جلد: 1000000 ریال
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه مجله  مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:
دفتر مرکزی مجله زیستبان آب     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button