چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل وهشت، شهریور ماه _ 1399

0

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل وهشت، شهریور ماه _ 1399 رژیم سالم گیاه خواری موقت

ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز از نظر کارایی در سیستم آبیاری تحت فشار
امید فتحعلی پور
داوود خدادادی دهکردی
علی عصاره

روندیابی تغییرات میانگین سرعت باد ماهانه در شهر یاسوج به روش پارامتری رگرسیون خطی ساده 
رضا بصیر
حکیمه محمدی
زهره درویشی

آبرسانی در بحران
عباس علاف صالحی
شهرام نجف
مهدی هاشمی شهرکی

مدیریت تلفات آب
عادل علاف صالحی

اصول واجرای طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی
عادل علاف صالحی

بهره برداری و مدیریت شبکه های فاضلاب
عادل علاف صالحی
عباس علاف صالحی

پیام نگاری در بحران
ملیحه فلاح نژاد

کاویتاسیون در پمپ و شیر
دکتر حسن رحیم زاده 
مهندسی علیرضا مسجدیان جزیص

اصول ایمنی و بهداشت در طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی

اصول بهره برداری شبکه وتصفیه خانه فاضلاب
حمید امیری
ناصر همت افزا
سماء آزادی

پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران
علیرضا پارسا
سید احمد میر باقری
رحمان پارسا

دوست من طبیعت
عادل علاف صالحی

تأمین آب در بحران (تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیری)
عباس علاف صالحی
آیگین امیدی

بهداشت ایمنی ونقش رسانه در بحران های آبی
نرگس علی پور اصطهباناتی
عباس علاف صالحی

بررسی روند یابی دمای هوای شهرستان اصفهان 2010 تا 1993طی سال های
رضا بصیری
سید عابد سادات نیا
امیر احمدی
فرخنده رعیت اصل

بررسی امکان جداسازی فلز سنگین مس با استفاده از رس مونت موریلونیت در آب آلوده
پریا درویشی
آرش جوانشیر

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

 

Call Now Button