چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه، آبان 1399

0

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه، آبان 1399

ارزیابی اثرات زیست محیطی سناریوهای بازیافت لجن نفتی با رویکرد ارزیابی چرخه عمر
محمدرضا احسانی
حامد سرگزی
مرضیه صحرائیان

پیش بینی نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن
کرمانی
محمدباقر رهنما
فاطمه خراسانی
محمد ذونعمت

مقایسه روشهای هیدرولوژیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها
مهناز احمدی
محمد جواد خانجانی

مدیریت تلفات آب
عادل علاف صالحی

اصول و اجرای طرح های آب وفاضلاب
علی اکبر نظام آبادی
عادل علاف صالحی

بهره برداری ومدیریت شبکه های فاضلاب
عادل علاف صالحی
عباس علاف صالحی

پیام نگاری در بحران
ملیحه فلاح نژاد

کاویتاسیون در پمپ وشیر
دکتر حسن رحیم زاده
مهندسی علیرضا مسجدیان جزیص

پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران
علیرضا پارسا
سید احمد میر باقری
رحمان پارسا

دوست من طبیعت
عادل علاف صالحی

تأمین آب در بحران (تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیری)
عباس علاف صالحی
آیگین امیدی

بهداشت ایمنی ونقش رسانه در بحران های آبی
نرگس علی پور اصطهباناتی
عباس علاف صالحی

بررسی روند یابی دمای هوای شهرستان اصفهان
رضا بصیری
سید عابد سادات نیا
امیر احمدی
فرخنده رعیت اصل

رویکرد حمایتی قرآن در مواجهه با مسائل زیست محیطی با نگرشی بر حقوق محیط زیست
محمد مهدی داداشی چکان
حمید آشنا

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 500000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button