چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه و دو دی ماه 1399

0

نشر ملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره پنجاه و دو دی ماه 1399

استقرارسامانه نوین گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام درتصفیه خانه شهرشیروان و تاثیر آن بر محیط زیست
الهام اسراری
عبدالله ایمانپورکیکانلو

تاثیرات آموزشهاي زیست محیطي در الگوي توسعه پایدار
سهراب برهان دیاني
کیومرث شعبانی نژاد
فیروزه جلالی
یاسر صحرانورد

بررسی جایگاه فعالیت بخش های غیردولتی در بهره برداری بهینه از منابع آبی
احمد سلطانی ذوقی
محمود حاجی رحیمی
آرش اسدبیگی

ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاه کمپوستر بیوکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست
حمید عباسعلی زاده
ارژنگ فتحی گردلیدانی
شهاب خلج
سیاوش جلیلی آرامش

بحران درآبرسانی تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر
عباس عاف صالحی
شهرام نجفی
مهدی هاشمی شهرکی

مدیریت تلفات آب
عادل عاف صالحی

اصول اجرای طرح های آب و فاضلاب
علی اکبر نظام آبادی
عادل عاف صالحی

بهره برداری ومدیریت شبکه های فاضلاب
عادل عاف صالحی
عباس عاف صالحی

پیام نگاری در بحران
ملیحه فلاح نژاد

کاویتاسیون در پمپ و شیر
دکتر حسن رحیم زاده
مهندسی علیرضا مسجدیان جزیص

اصول بهره برداری شبکه وتصفیه خانه فاضلاب
حمید امیری
ناصر همت افزا
سماء آزادی

پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران
علیرضا پارسا
سید احمد میر باقری
رحمان پارسا

دوست من طبیعت
عادل علاف صالحی
گروه عکاسان

تأمین آب در بحران (تأمین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر)
عباس علاف صالحی
آیگین امیدی

 بهداشت ایمنی و نقش رسانه در بحران آبی
عباس عاف صالحی
نرگس علی پوراصطهباناتی

رقص واژه ها
مه آسا رسولی
نیره عبدی چیتگر

جایگاه کشاورزی پایدار در بهبود کارایی استفاده از کشاورزی با تأکید برنهاده کمیاب آب نهاده
آرش اسدبیگی
احمد سلطانی ذوقی

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button