چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران:کتاب ”میراگرهای ویسکوز در پل های معلق ” اثر “نسیم شکوری محمودآبادی”

0

نشر ملی عطران: کتاب ”میراگرهای ویسکوز در پل های معلق ” اثر “نسیم شکوری محمودآبادی”

امروزه کابل های فولادی معلق در پل های مدرن به میزان زیادی استفاده می شوند. با این وجود، با بزرگ شدن دهانه این پل ها و در نتیجه، ازدیاد طول کابل های به کار رفته، مساله ارتعاش در این کابل ها بیشتر به چشم می خورد. در مواردی مشاهده شده است که فرکانس طبیعی کابل ها با فرکانس بارهای اعمالی از نیروهای طبیعت همخوانی داشته و پدیده تشدید در این پل ها به وجود آمده است.

این نیروها از باد، باران، حرکت وسیله نقلیه روی عرشه پل و یا عابر پیاده ناشی می شوند. ارتعاش کابل پلها اگر به کمک میراگرهای کمکی مهار نشود موجب ایجاد خستگی در کابل و نیز در محل اتصال پل به عرشه می شود.

میراگر ویسکوز از جمله وسایلی است که می توان برای کاهش ارتعاش پلها به کار گرفته شود. از این میراگرها امروزه در چند پل معروف جهان استفاده شده است. با این وجود، به دلیل محدودیت در محل قرار گرفتن این میراگرها که معمولاً تا حداکثر 5% طول کابل از انتهای آن مسیر است، میزان میرایی اعمال شده به کابل توسط این میراگرها محدود است و لذا بسیار مهم است که با طراحی میراگرهای مناسب، بتوان به حداکثر میرایی در کابل دست یافت.

از این پلها می توان به پل بروتون در فرانسه، پل سان شان اسکای وی در فلوریدا و پل ارسطو در ژاپن اشاره کرد. با این وجود، طراحی این میراگرها تا به حال به صورت تجربی و با استفاده از آزمایشاتی نظیر تونل باد انجام می گرفته است. لذا این ضرورت احساس می شود که بتوان به کمک روشهای تحلیل عددی، بدون صرف هزینه زیاد، روشهایی را برای طراحی این میراگرها ابداع نمود.

در این پروژه به بررسی و مطالعه چنین روش هایی پرداخته می شود. دو روش عددی که در این پروژه مورد مطالعه قرار می گیرد اولی روش استوار بر حل معادله حاکم بر دینامیک کابل به روش سریها می باشد.روش دوم نیز حل معادله حرکت کابل به روش اجزاء محدود می باشد. هر دو روش در این پروژه شرح داده شده اند.

الف- حل به روش سریهای محدود

در این روش، تغییر مکان های کابل را به صورت یک سری محدود از حاصل جمع جملات سینوسی در می آورند و سپس با استفاده از روش گالرکین، توابع شکلی را که در سری محدود به صورت جملات سینوسی فرض شده اندبه عنوان توابع وزنی در نظر گرفته و فرم معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت کابل را به صورت یک سری دستگاه معادلات خطی تبدیل می کنند.

ب- روش اجزاء محدود (FEM)

در این روش، دامنه به المان های کوچک تقسیم می شود. معادله دیفرانسیل برای هر یک از المان ها نوشته می شود. بین المانهای مجاور روابط تعادل و پیوستگی برقرار می شود. در نهایت با برقراری شرایط مرزی، دستگاه معادلات حل می شود.

از نتایج این پژوهش می توان برای طراحی میراگرهای لازم برای کاهش ارتعاشات کابل پلها به میزان لازم بهره گرفت. هر چند سازه های کابلی و پل های معلق، هنوز در ایران رواج چندانی نیافته اند، ولی این سازه ها به دلیل مزایای فراوانی نظیر سبکی زیاد، جای خود را به سرعت در دنیا باز می کنند.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 800000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button