چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب ” اخلاق و تفکر در کسب و کار” نویسنده ” یاسین کباری”

0

اخلاق کسب و کار

اخلاق تجاری به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است (سونسون و وود، 2004: 189). نفوذ روزافزون شرکتهای چندملیتی و فراملی در سطح جهان باعث تقویت نقش حیاتی اخلاق تجاری در مشارکت حکومت‌‌ها شده است (کام‌‌لانگ و تکچای، 2010: 225).

اخلاق بازار یا اخلاق بازرگانی و کسب و کار را مجموعه معیارها، استانداردها، سنت‌‌ها و قواعدی می‌‌توان دانست که هدایت کسب و کار را به عهده دارند. ضمناً اخلاق بنگاه‌‌ها با مسئولیت اجتماعی آنان ارتباط دارد، امّا کاملاً بر آن منطبق نمی‌‌باشد؛ زیرا مسئولیت اجتماعی بازاریان، انواع وظایف اقتصادی، قانونی و اخلاقی‌‌ای را شامل می‌‌شود، که آنها نسبت به جامعه به عهده دارند (دادگر، 1385: 92).

مبنای اخلاق کسب و کار استفاده از قواعد اخلاقی در تجارت است. بنابراین اخلاق کسب و کار به رعایت اصول و هنجارهای اخلاقی در فعالیت‌‌های تجاری ارتباط دارد (منتقمی، 1389: 24).

بحث اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در دهه‌‌های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و تجار قرار گرفته است (فاسین و همکاران، 2011: 425)، به علاوه، رعایت اخلاق و حفظ ارزشهای اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پدیدههایی درآمده است که در بیشتر سازمانها مورد توجه قرار میگیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاستهای رسمی و فرهنگهای غیررسمی سازمانها درآمده است.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button