چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “از میان تمام روزهایی که برای تو نوشتم” اثر “مریم علی دادی”

0

جانِ دلم

بالاخره امروز تصمیم گرفتم برایت بنویسم؛ امروز دیگر عزمم را جزم کردم و قلمم را به دست گرفتم تا براي تو بنویسم.

می خواهم برایت بگویم هر آنچه را که باید بدانی، تمام ناگفته هاي قلبم را. تمام چیزهایی را که نتوانسته ام براي کسی بازگو کنم. 

می دانی راستش هنوز هم برایم سخت است؛ به زبان آوردن چیزهایی که قلبمان را آزرده کرده سخت تر!

اما من می خواهم به تو بگویم. تو باید بدانی…

من با تو زیاد حرف زده ام؛ با تو یا با خودم؟

مگر فرقی دارد؟ تو که جزئی از منی… تو که همه جا با من هستی… تو که در قلبمی…

تازه تو بیشتر چیز ها را می دانی خودم برایت گفته ام اما باید اینجا بماند، بماند تا فراموش نکنی.

اصلا می دانی چه شد؟ چرا امروز این تصمیم را گرفتم؟ 

راستش چند شب پیش خوابت را دیدم؛ روبه روي من ایستاده بودي، صورت کوچکت را می دیدم دستان ظریف و انگشتان باریکت را، موهاي خرمایی رنگ و چشمان دریاییت…

انگار آسمان را درون آن ها جا داده بودي. چقدر غریب به نظر می رسیدي کوچولو؛

چقدر پر ابهام… انگار همه چیز برایت یک علامت سوال بزرگ بود.

فقط می توانستم نگاهت کنم، هرچه جلو آمدم تا لمست کنم نتوانستم. هرچه می خواستم دست هاي کوچکت را در دست بگیرم نشد،

اشتیاقم براي در آغوش گرفتنت زیاد بود، براي لمس تنت، براي عطر وجودت، اما نمی توانستم!

چرا؟ چرا از من دور ایستاده بودي؟

لحظه اي اما به قلبت اشاره کردي، برایم عجیب بود اما من هم دستم را روي قلبم گذاشتم و حست کردم…

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 400000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button