چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر گروهی از شاعران” به قلم “الهه شارقی”

0

نشر ملی عطران: کتاب “باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر گروهی از شاعران” به قلم “الهه شارقی”

باورهای عامه بخش مهمی از فرهنگ عامه(فولکلور) به شمار می رود. فرهنگ عامه یا فولکلور در متن زندگی اقوام و ملّت ها جریان دارد و به شکل های گوناگون خود را نمایان می سازد. رازها و رمزها و پیچیدگی زندگی، انسان را وادار کرده است که در ورای مسایل عادی و پیش پا افتاده، بدنبال پاره ای از عوامل سرنوشت ساز و گاه ناشناخته بگردد. برای آدمی، پذیرش این نکته که زندگی او همین است که هست و پیوندی، هرچند مبهم و ناشناخته، با دنیایی برتر و عوالم غیب ندارد، دشوار است. در سایۀ چنین تصوری، بسیاری از معتقدات بشر از قدیم ترین ایام تا روزگار کنونی، شکل گرفته و باعث شده است جنبه های مهمی از زندگی انسان، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، با عقاید،باورها و آدابی پیوند یابد که مجموعۀ آنها فرهنگ عامه و فولکلور را می سازد. رواج فرهنگ عامه در میان ملت هایی که از پیشینۀ تاریخی طولانی تری برخوردارند، به مراتب بیشتر و کامل تر از ملّت هایی است که سابقه ای اندک دارند. پدید آمدن فرهنگ عامه، دلایل متعددی دارد. گاه آداب و رسوم اجتماعی مردم و گاه تعبیر و تفسیرهای پیشینیان از وقایع طبیعی یا حوادث زندگی باعث شکل گیری آنها شده است.

سعد و نحس

سعد و نحس ایام و تأثیر کواکب در جهان و در سرنوشت اشخاص از خیلی قدیم در ایران رواج داشته است. هرچند امروزه ثابت شده است که این امر پایۀ عملی ندارد ولی در آن عصر آن را دارای اصالت علمی می شمرده و علاقۀ زیاد به آن داشته اند.

در دربار پادشاهان غزنوی پیوسته عده ای از منجّمین و ستاره شناسان حضور داشته و در تمام کارهای مهم طرف مشورت پادشاه بوده اند و ساعات خوش یمن را جهت انجام امور کشوری تعیین می کردند.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button