چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “حل المسائل تصفیه فاضلاب همراه با درسنامه” به قلم “آیگین امیدی”

0

نشر ملی عطران: کتاب “حل المسائل تصفیه فاضلاب همراه با درسنامه” به قلم “آیگین امیدی”

 • نیتروژن: در فاضلاب تازه غلظت نیتروژن آلی و آمونیاکی بیش از غلظت نیترات و نیتریت است؛ زیرا نیتروژن آلی تحت تاثیر عوامل زیستی ابتدا به آمونیاک و سپس به نیتریت یا نیترات تبدیل خواهد شد. علاوه بر این توده بیولوژیکی می تواند قسمتی از نیتروژن را مصرف کند. افزایش غلظت آمونیاک در ته نشینی اولیه بیانگر حالت گندیدگی و تجمیع بیش از حد لجن است. از طرفی بالا رفتن غلظت نیترات و نیتریت در مرحله دوم تصفیه نشانه واکنش های نیتریفیکاسیون است. غلظت متعارف نیتروژن در فاضلاب شهری تصفیه نشده در حدود 20 تا 85 میلی گرم بر لیتر برحسب کل مقدار نیتروژن می باشد. نیتروژن آلی با استفاده از روش کجلدال اندازه گیری می شود. این روش به این صورت است که ابتدا به منظور خروج گاز آمونیاک، نمونه را جوشانده و سپس هضم می کنند. در طی هضم در محیطی اسیدی نیتروژن آلی به آمونیوم تبدیل خواهد شد. روش کجدال نیز مشابه روش نیتروژن آلی است با این تفاوت که قبل از مرحله هضم از خروج آمونیاک از محیط ممانعت می شود. نیتروژن در فاضلاب معمولاً به چهار صورت زیر وجود دارد:
 • نیتروژن آلی
 • نیتروژن آمونیاکی
 • نیتریت
 • نیترات
 • فسفر: فسفر نیز همچون نیتروژن در اشکال مختلف در فاضلاب وجود دارد؛ و از مواد ضروری برای رشد میکروارگانیزم های به شمار می رود. وجود بیش از اندازه فسفر در آبهای سطحی به شکوفایی آلک ها و پیری زودرس (شکوفایی جلبک) منابع آب منجر می شود. فسفر می تواند بصورت ارتوفسفات، پلی فسفات و فسفات آلی مشاهده شود. ارتوفسفات متعارف ترین نوع ترکیبات فسفر می باشد. در فاضلاب خانگی معمولاً مقدار فسفات کل 2 تا 20 میلی گرم بر لیتر خواهد بود که شامل 1 تا 5 میلی گرم فسفات آلی و 1 تا 15 میلی گرم بر لیتر فسفات معدنی است.

 • نوبت چاپاول
  جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

  دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
  شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

 • انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

  انتشارات عطران
  021-66191000
  WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button