چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- حذف نیتروژن، فسفر و سایر مواد مغذی از فاضلاب” اثر “بهناز صیامی”

0

حذف زیستی نیتروژن

نیتروژن در محیط آبی ممکن است به فرم­های بسیاری وجود داشته باشد. این فرم­ ها عبارتند از نیتروژن آلی (در پیوند پروتئین­ ها)، گاز آمونیاک محلول (NH3) یا یون آمونیوم ( )، نیتریت ، نیترات  و گاز نیتروژن (N2). نیتروژن موجود در اتمسفر (N2) ممکن است توسط میکروارگانیس م­ها در داخل پروتئی ن­ها تثبیت شود و نیترات­ زدایی ممکن است باعث فرار N2 در جو شود. اهمیت اشکال مختلف نیتروژن در محیط آبی در جدول 10.48 خلاصه شده است.

حذف نیتروژن از فاضلاب برای حفاظت از کیفیت آب­های دریافتی و استفاده مجدد مفید از پساب ضروری است. فرآیندهای حذف زیستی نیتروژن بسیار مورد توجه بوده است. مزایای فرآیند زیستی بر روش­های فیزیکی و شیمیایی عبارتند از: 1) میزان لجن کم­تر، 2) افزایش حذف BOD5 و TSS و اضافه شدن ثبات و قابلیت اطمینان فرآیند، و 3) صرفه­ جویی در هزینه­ های مواد شیمیایی و هزینه­ های مرتبط. جنبه­های نظری و عملی حذف زیستی نیتروژن به ­خوبی درک شده است. این یک فرآیند دو مرحله­ ای است: نیتراته شدن و نیترات­زدایی. هر دو مرحله در زیر مورد بحث قرار می­گیرند.

نیتراته شدن

نیتراته شدن، اکسیداسیون زیستی آمونیاک (یا آمونیم) به نیترات است. قبل از نیتراته شدن، برای تجزیه میکروبی، هیدرولیز هتروتروفی، تبدیل نیتروژن آلی موجود در TKN به آمونیاک (یا آمونیوم) لازم است. فرآیند اکسیداسیون دو مرحله­ای شامل: (1) اکسیداسیون آمونیاک به نیتریت و (2) اکسیداسیون نیتریت به نیترات است.

حذف زیستی پیشرفته فسفر

فسفر برای رشد میکروارگانیسم­ها ضروری است. این ماده مغذی محدود در اکثر آب­های طبیعی است. فراوانی فسفر با اتروفیکاسیون همراه است. غلظت فسفر در فاضلاب خام شهری 10-4 میلی­گرم در لیتر است. این به شکل­های غیر آلی و آلی وجود دارد. ارتو و پلی فسفات­ها جزء اصلی غیرآلی هستند و 70 درصد کل فسفر در فاضلاب شهری را تشکیل می­دهند. فسفرهای غیر آلی توسط میکروارگانیسم­ها برای سنتز سلول­ها و انتقال انرژی مورد استفاده قرار می­گیرد. برای بیوسنتز، فسفر بر اساس نیاز استوکیومتری مصرف می­شود.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 700000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button