چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- گندزدایی فاضلاب ” نویسنده “سایه مهری”

0

اهداف و شرایط گندزدایی

هر فرآیند ضد عفونی را باید همانند دفاع نهایی بعد از فرآیندهای تصفیه گندزدایی نشده روزمره به‌درستی انتخاب کرد.

اهداف اصلی گندزدایی فاضلاب عبارتند از: حفاظت بهداشت عمومی از بیماری‌های آب آورد، کاهش عوارض جانبی مضر برای زندگی آبزیان، از بین بردن تهدیدهای محیط زیست و رعایت الزامات قانونی.

بیماری‌زاها و ارگانیسم‌های نشانگر

بیماری‌زاها به‌طور عادی به چهار گروه اصلی میکروبی تقسیم می‌شوند:

(1) باکتری،

(2) ویروس،

(3) پرتوزا و

(4) کرم‌ها.

بیماری‌زاهای معمول که ممکن است در فاضلاب‌های خانگی وجود داشته باشد در جدول 1 1-10 خلاصه می‌شود.

به دلیل وجود تعداد زیادی از ارگانیسم‌ها در نمونه‌های فاضلاب، شمارش آن‌ها معمولاً بر مبنای 10 مقیاس لگاریتمی (معادله 11-1) بیان می‌شود.

(N) log = غلظت ورودی

که N برابر است با تعداد ارگانیسم موجود در حجمی از نمونه مشخص شده. تعیین حجم نمونه برای مقیاس ورودی مهم است.

حجم فاضلاب به‌طور عادی 100 میلی لیتر برای باکتری و ویروس و 100 لیتر برای پروتوزوا و کرم‌ها است.

بحث کلی درباره کیفیت میکروبیولوژیکی فاضلاب، ارگانیسم‌های نشانگر و روش‌های اندازه گیری در فصل 5 ارائه شده است.

ارگانیسم‌های نشانگر نوظهور

روش جدید بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب نشان داده که استفاده صرف از ارگانیسم‌های نشانگر سنتی ممکن است برای پیش بینی ایمنی فاضلاب در برابر اکثر عوامل بیماری زا در پساب گندزدایی شده کافی نباشد.

ارگانیسم‌های نشانگر نوظهور دیگری شناسایی و برای ارزیابی کیفیت میکروبی توصیه شده‌اند. پرکاربردترین ارگانیسم‌ها در معیارهای جدید کیفیت میکروبی آب در جدول 2 به‌طور خلاصه ارائه شده‌اند.

انتظار می‌رود که تکنیک‌های بهبودیافته برای آشکارسازی عوامل بیماری زا در پساب بازیافت شده جهت استفاده مجدد به‌جای استفاده از یک نشانگر از چند نشانگر بهره ببرند.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 800000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button