چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “سرپناه” به قلم “فاطمه کیخسروی”

0

نشر ملی عطران: کتاب “سرپناه” به قلم “فاطمه کیخسروی”

داستان پیک

اوایل دی ماه ۱۳۱۹ میباشد سوز سردی تمام شهر را در بر گرفته همه سعی میکنند از این سوز فرار کنند وبه خانه های گرم خود پناه ببرند پوپک که دختری ۱۹ ساله میباشد و سال آخر دبیرستان میباشد با جزوات خود بازی میکند ولای کتاب فیزیک خود را باز میکند و نگاهی به آن میاندازد. دوچرخه سواری از راه میرسد و نامه ای را به خانواده او میدهد و میگوید: پیک هستم. خبر مهم دارم. خبر.

کم کم‌ به خانه اش نزدیک میشود باغ بزرگی که دو خانه در آن میباشد خانه ای که پوپک با پروانه خواهرش و پدر و عمو وزن عمو پیرش در آن زندگی میکنند که خانه‌ای فوق العاده بزرگ می باشد.

خانه ای کوچک در ته باغ بزرگ که جمال با برادرش و مادرش زندگی می کنند. جمال پسری بیست وسه ساله می باشد که از یک پا می لنگد در آن خانه کوچک زندگی  می کند و روزها نیز دست فروشی می کند و عصرها نیز در مغازه احمد آقا نفتی کار می کند و برادرش نیز یک دانشجو میباشد که زبان انگلیسی میخواند و تدریس نیز میکند بدین ترتیب با فشردن زنگ در در باغ بزرگ برای پوپک باز میشود واو وارد خانه می شود و زندگی شروع  می شود.

پوپک در دانشگاه با دختری به نام مهناز آشنا می شود. مهناز از چیزهای جدید برای او تعریف می کند از زندگی مردمان برای او صحبت می کند.

پوپک که خود در خانواده متوسط معمولی زندگی می کند جذب زبان مهناز می شود. پس از جذب شدن به وسیله مهناز به گروه کمونیست ها ی دکتر تقی آرانی میپیوندد وچندی بعد نیز پس از تاسیس سازمان زنان حزب توده ایران پوپک جزو اولین افرادی میباشد به خاطر عقایدی که آن دوره بسیار مرسوم بود مجذوب و عضو حزب توده ایران میشود. در آن زمان خیلی از مردم به خاطر وطن خواهی و آزادیخواهی عضو حزب توده ایران میشدند و بسیاری از مسائل در زندگی آنان اتفاق می‌افتاد که مادر آینده نزدیک به آن اشاره خواهیم کرد.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 550000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button