چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “علی زورگیر” اثر “شبنم عالیخانی”

0

علی زورگیر

دم غروب بود و هوا به ‌سرعت رو به تاریکی می‌رفت. فاطمه برای رسیدن به خانه عجله داشت.

هرچه تندتر می‌رفت انگار خیابان کِش می‌آمد و راه طولانی‌تر می‌شد.

هنوز خیلی به کوچه خودشان مانده بود که صدای آژیر خطر بلند شد و برق خیابان رفت. دلهره وجود فاطمه را گرفت.

قدم‌ها را باز هم تندتر کرد تا به سر کوچه رسید.

علی زورگیر به تیر دم کوچه تکیه داده بود و انگشت اشاره‌اش را طوری تو هوا می‌چرخاند که زنجیر نازک سی سانتی دور آن می‌پیچید.

برعکس می‌چرخاند و این کار را تکرار می‌کرد.

همه می‌گفتند علی زورگیر دختران جوان را دزدیده و بی‌عفت می‌کند ولی تا حالا کسی ندیده بود دختری از محله، این بلا سرش بیاد. فاطمه ایستاد.

با ترس ‌و لرز نگاهی به علی و نگاهی به کوچه کرد.

هوا تاریک بود و هیچ‌ کس رفت ‌و آمد نمی‌کرد. چاره نبود بلند گفت: یا حضرت عباس و دوید توی کوچه. به وسط کوچه که رسید تپق زد و با شکم رو زمین افتاد.

وقتی به هوش آمد زنان همسایه دور او را گرفته بودند و علی زورگیر کمی دورتر به دیوار تکیه داده و زنجیر می‌چرخاند.

فاطمه هراسان پرسید چی شده؟

زن‌ها او را بلند کردند و به در خانه رساندند.

یکی از زن‌ها گفت جلو پنجره بودم که تو زمین خوردی و از حال رفتی.

علی زورگیر دوید و در همه خونه ها رو زد تا زن‌ها بیان کمکت کنند.

هیچ فکر نمی‌کردم این‌ قدر مردونگی داشته باشه. …

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 400000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button