چاپ رایگان کتاب

نشر ملی عطران: کتاب “همیار مهندسی آب و محیط زیست” به قلم “آیگین امیدی”

0

نشر ملی عطران: کتاب “همیار مهندسی آب و محیط زیست” به قلم “آیگین امیدی”

 • حداکثر مصرف روزانه: حداکثر مصرف آب کل شهر یا روستا در روزهایی از سال است که به دلایل فرهنگی، مذهبی، تفریحی و… رخ می دهد. ( این مقدار می تواند بطور میانگین 1.5 تا 2.5 برابر متوسط مصرف روزانه باشد).
 • ضریب حداکثر روزانه: این ضریب از تقسیم میزان حداکثر مصرف روزانه به متوسط مصرف روزانه بدست می آید. لازم به ذکر است که این ضریب عمدتاً متاثر از شرایط آب و هوایی می باشد و در مناطق با آب و هوای گرم مقدار این ضریب بیشتر است.
 • ضریب حداکثر ساعتی: این ضریب حاصل تقسیم حداکثر مصرف ساعتی به متوسط مصرف ساعتی در روز است. این ضریب نیز بطور عمده متاثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی می باشد به نحوی که با افزایش جمعیت مقدار این ضریب کاهش می یابد.
 • به منظور تعیین میزان مصرف کل آب ( نیاز آبی ) می بایست هر یک از موارد زیر تعیین شوند: 1- متوسط مصرف خانگی 2- میزان مصرف سرانه کل آب 3- متوسط سرانه مصرف عمومی، تجاری، صنعتی 4- متوسط مصرف فضای سبز 5- مقدار آب بحساب نیامده 6- حداکثر مصرف روزانه و ساعتی 7- ضرایب حداکثر روزانه و ساعتی
 • پیش بینی مصرف سرانه عمومی: این مقدار در ایران در انتهای دوره طرح برابر با 5 الی 15 درصد مصرف سرانه خانگی پیش بینی می شود.
 • پیش بینی مصرف سرانه تجاری و صنعتی: این مقدار در سال افق طرح معادل 5 الی 20 درصد مصرف خانگی می باشد.
 • پیش بینی آب بحساب نیامده: این مقدار نباید در سال انتهای دوره طرح از 15 درصد متوسط مجموع مصارف خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی بیشتر شود.
 • این جداول، جداول پویایی می باشند. ستون هاي سفید مقادیري را در بر دارند که قابل ویرایش می باشد و ستون هاي زرد غیر قابل ویرایش هستند. هنگامیکه اطلاعات بصورت مستقیم به جدول وارد می شوند، مقادیر مربوط به پروژه بطور خودکار بروز خواهد شد. این جداول را می توان روي صفحاتی چاپ یا کپی نمود.
 • نوبت چاپاول
  قیمت روی جلد: 750000 ریال (ارسال پستی رایگان)
  جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

  دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
  شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

 • انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

  انتشارات عطران
  021-66191000
  WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button