چاپ رایگان کتاب

نیکو محمدی: نویسنده کتاب “خواب قصه ها” (نشر ملی عطران)

0

شرح حال نویسنده کتاب خواب قصه ها خانم نیکو محمدی

داستان با سرشت آدم و فرزندانش آمیخته است؛ از همان روزی که باغ بهشت را ترک کرد و پا به خاک زمین گذاشت تا همین امروز…

اگر بزرگی بپاخاست، اگر حادثه ای عالم را دگرگون کرد، اگر مردمی بر سختیها غلبه کردند یا شکست خوردند؛

این داستان بود که پلی شد و خاطرات شگفتشان را به دست نسلهای بعدی رساند. داستانها پا بپای هر صفحه از تاریخ شور آفریدند، هیجان دادند، عشق ساختند و شجاعت آموختند.

آدمی با داستان اندیشه ها را بارور میکند، حال دلش را از نو میسازد و آتشی در جانها برمیفروزد.  داستانها میتوانند سرمنشأ تغییراتی بزرگ باشند؛ دست کمشان نگیرید…

من نیکو محمدی هستم، متولد 1371… عشق به داستان و قصه گویی از کودکی همراهم بود و دست آخر مرا بسمت آموختن ادبیات سوق داد.

خانم-نیکو-محمدی-نویسنده-کتاب-خواب-قصه-ها-نشر-ملی-عطران02

دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران، رشته زبان و ادبیات فارسی گذراندم.

اکنون تلاش دارم تا جوانان و نوجوانان ایرانی را با میراث ارزشمندی که یادگار تاریخ و فرهنگ درخشان کشورشان است آشنا کنم و برای رسیدن به این هدف هیچ چیز را کاراتر از داستان نیافتم:

جاده ای دلگشا که بلندی راه را در نظر مسافرانش کوتاه میکند.

داستانهای من وامدار اسطوره ها، عرفان و فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی هستند و سرشار از این امید که قدمی در بهتر شناساندن آنها به مخاطبانشان برداشته باشند.

خانم-نیکو-محمدی-نویسنده-کتاب-خواب-قصه-ها-نشر-ملی-عطران2

گزیده کتاب

خدایا چقدر سرش بالا بود. یعنی هنر اسبش است یا خودش انقدر قد بلند است؟ نمیدانی چقدر هم برازنده… هزار ماشاالله.

نه عزیز من به چشم برادری! دیگر اینجا که میتوانیم کمی بی پروا باشیم. نمیشود؟ امان بده، حرفم را صدپاره نکن… چشمش به من نبود.

آهو را خریدارانه نگاه میکرد و لبخند کجی، کنج لبش بود. دستور داد رهایش کنم: «این شکار من است.» غرور در صدایش فوران میکرد.

بله موج نمیزد، فوران میکرد حالا اگر موج هم بخواهی در نظر بگیری ابعادی مثل امواج سونامی داشت…

من هم که رویم زیاد است، گفتم: «اما من پیدایش کردم.»

پوزخندش مسری بود و چهره همراهانش را هم دربرگرفت حتی اسب سیاهش هم سری تکان داد و صدای خنده مانندی از خود درآورد.

لینک خرید کتاب خواب قصه ها به قلم نیکو محمدی

Call Now Button