چاپ رایگان کتاب

داوران

دکتر جابر عبدالکریمی نویسنده و تحلیل گر مرکز عطران

دکتر جابر عبدالکریمی: نویسنده و تحلیل گر

دکتر سید حمیدرضا مهاجرانی مرکز عطران

دکتر سید حمیدرضا مهاجرانی: نویسنده و استاد دانشگاه

فرانگیز عزتی محقق و نویسنده مرکز عطران

فرنگیز عزتی: محقق و نویسنده

محمد احسان ملاقدیمی مدیریت سازخانه حق گو مرکز عطران

محمد احسان ملاقدیمی: مدیریت سازخانه حق گو

نسترن لیاقتمند کارشناس اقتصاد نظری مرکز ملی عطران

نسترن لیاقتمند: کارشناس اقتصاد نظری و مدیریت بازاریابی و فروش (کانادا)

فریده ترقی ریاست آزمایشگاه کنترل کیفی آب جزیره کیش مرکز ملی عطران

فریده ترقی: ریاست آزمایشگاه کنترل کیفی آب (جزیره کیش)

راضیه ندیمی مرکز ملی عطران نویسنده و محقق

راضیه ندیمی: نویسنده و محقق (مرکز ملی عطران)

Call Now Button