مرکز ملی عطران
دکتر جابر عبدالکریمی نویسنده و تحلیل گر مرکز عطران

دکتر جابر عبدالکریمی: نویسنده و تحلیل گر


دکتر سید حمیدرضا مهاجرانی مرکز عطران

دکتر سید حمیدرضا مهاجرانی: نویسنده و استاد دانشگاه


فرانگیز عزتی محقق و نویسنده مرکز عطران

فرنگیز عزتی: محقق و نویسنده


محمد احسان ملاقدیمی مدیریت سازخانه حق گو مرکز عطران

محمد احسان ملاقدیمی: مدیریت سازخانه حق گو


نسترن لیاقتمند کارشناس اقتصاد نظری مرکز ملی عطران

نسترن لیاقتمند: کارشناس اقتصاد نظری و مدیریت بازاریابی و فروش (کانادا)


فریده ترقی ریاست آزمایشگاه کنترل کیفی آب جزیره کیش مرکز ملی عطران

فریده ترقی: ریاست آزمایشگاه کنترل کیفی آب (جزیره کیش)


راضیه ندیمی مرکز ملی عطران نویسنده و محقق

راضیه ندیمی: نویسنده و محقق (مرکز ملی عطران)

Call Now Button